BNG Bank benoemt drie nieuwe commissarissen

22 april 2021

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van BNG Bank heeft, conform voordracht van de Raad van Commissarissen, Karin Bergstein, Leonard Geluk en Femke de Vries benoemd als lid van de Raad van Commissarissen (RvC). De voordracht van de nieuwe commissarissen was al eerder goedgekeurd door de toezichthouder.

Aan het eind van de AVA trad Marjanne Sint af als voorzitter van de RvC en Jantine Kriens als lid. Huub Arendse, lid van de RvC sinds april 2019, is de nieuwe voorzitter van de RvC.

Met het aantreden van drie nieuwe commissarissen heeft de RvC tijdelijk een omvang van 8 leden. Na het vertrek van Kees Beuving, die aftreedt in 2022, zal de omvang weer worden teruggebracht naar 7 leden.

 

Gedreven door maatschappelijke impact

Tijdens de vergadering lichtte Gita Salden, Chief Executive Officer van BNG Bank, toe dat BNG Bank haar strategie heeft aangescherpt. Op basis van haar purpose, ‘gedreven door maatschappelijke impact’, kiest de bank ervoor om zich exclusief te richten op de publieke sector. Daarbij ligt de focus op vier Sustainable Development Goals (SDG’s), waarmee de bank samen met publieke klanten het verschil wil maken:

  • goede gezondheid en welzijn (SDG 3)
  • kwaliteitsonderwijs (SDG 4)
  • betaalbare, duurzame energie (SDG 7)
  • duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)

Jaarrekening vastgesteld, dividendvoorstel goedgekeurd

Tijdens de AVA is de jaarrekening van BNG Bank over 2020 vastgesteld. De langlopende kredietportefeuille steeg naar EUR 86 miljard. De nettowinst over 2020 bedraagt EUR 221 miljoen. De vergadering heeft het dividendvoorstel goedgekeurd. BNG Bank heeft voorgesteld om conform het kapitalisatie- en dividendbeleid EUR 101 miljoen (EUR 1,81 per aandeel) uit te keren aan aandeelhouders. Dit is 50% van de nettowinst na aftrek van de compensatie voor de verschaffers van hybride kapitaal.

Zoals eerder aangegeven heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de banken aanbevolen om in verband met de corona-pandemie tot 30 september 2021 af te zien van dividenden of deze te beperken. Uitkering van het goedgekeurde dividend zal daarom niet plaatsvinden vóór 30 september en is onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de ECB.

Contactpersonen

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.