BNG Bank - gedreven door maatschappelijke impact

Gedreven door maatschappelijke impact

Jaarverslag 2020

Met name bij zorginstellingen en gemeenten is de operationele en financiële druk als gevolg van de pandemie groot, hoewel financiële compensatie door de rijksoverheid de financiële gevolgen van de COVID-19-pandemie voor gemeenten beperkt.

Het vangnet dat kabinet en zorginkopers hebben ingericht, dempt de financiële gevolgen voor de zorgsector. Hoewel de pandemie invloed heeft op de kredietwaardigheid van veel klanten, heeft dit in 2020 niet geleid tot extra individuele kredietvoorzieningen.

Gedreven door maatschappelijke impact

In 2020 heeft BNG Bank haar strategie aangescherpt. Op basis van haar purpose ‘gedreven door maatschappelijke impact’ kiest de bank ervoor om zich exclusief te richten op de publieke sector. Daarbij ligt de focus op vier Sustainable Development Goals (SDG’s) waarmee de bank samen met publieke klanten het verschil wil maken. Hierover kunt u meer lezen in ons jaarverslag 2020.

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn opgesteld in het Engels en vormen samen het Annual Report BNG Bank 2020. Voor onze aandeelhouders en klanten hebben wij het jaarverslag ook in het Nederlands gepubliceerd. In geval van afwijkingen is de Engelse versie van het jaarverslag leidend.

Pillar 3-rapportage

Naast het jaarverslag publiceren wij jaarlijks een rapportage over de kapitaaltoereikendheid en het risicomanagement van BNG Bank. Deze is uitsluitend in het Engels beschikbaar.

Bekijk ons jaarverslag in beeld

AVA 2021

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders vond plaats op donderdag 22 april 2021 om 11.00 uur via een online verbinding. Op 31 maart zijn het jaarverslag, de uitnodiging en de stukken voor de aandeelhoudersvergadering verzonden naar de aandeelhouders. 

 

Kergegevens jaarverslag 2020 deel 2

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.