BNG Bank steunt onderzoek Geothermie aan TU Delft

11 december 2018

BNG Bank betaalt mee aan een leerstoel geothermie aan de TU Delft. Daarmee wil de bank de ontwikkeling van geothermie in Nederland stimuleren.
Op 29 november 2018 ondertekenden de provincie Zuid-Holland, Energie Beheer Nederland, Eneco, ECW (particuliere netbeheerder voor grootschalige tuinbouw), Hydreco Geomec (expert bodemenergiesystemen), Huisman (wereldwijde leverancier innovatieve technische oplossingen) en BNG Bank een overeenkomst ter financiering van de leerstoel (zie foto hieronder).

De gesprekken voor het benoemen van een assistent professor voor de nieuwe leerstoel lopen. Hij zal samen met tientallen promovendi, postdocs en studenten antwoorden zoeken op wetenschappelijke en technische vragen rondom geothermie. Die vragen zullen bijvoorbeeld gaan over de samenstelling van de ondergrond, risico’s rondom het aanboren van warmtebronnen, boortechnieken, welke vloeistoffen het beste gebruikt kunnen worden tot hoe het zit met de economische haalbaarheid van geothermie en het opschalen van de activiteiten om zo veilig mogelijk zoveel mogelijk aardwarmte te kunnen gebruiken. Het team heeft natuurlijk een directe link met de geplande geothermiebron op de TU Delft campus en met het in ontwikkeling zijnde innovatiecentrum Geothermie in Rijswijk.

De ontwikkeling van duurzame, lokale warmtebronnen zoals geothermie, is van groot belang voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Het klimaatakkoord van Parijs en de uitfasering van aardgas maken dat het gebruik van andere warmte bronnen de komende jaren enorm zal toenemen. Met deze nieuwe alliantie willen de partijen warmte uit de ondergrond benutten voor inzet in warmtenetten, naast restwarmte. 

BNG Bank heeft al diverse projecten op het gebied van geothermie gefinancierd, en verwacht dit de komende jaren te blijven doen. 'BNG Bank is zich de laatste jaren proactiever gaan opstellen op het thema duurzaamheid. We wachten niet af tot een klant naar ons toekomt, maar we gaan zelf op zoek naar manieren om de energietransitie te versnellen. Geothermie kan daarbij een belangrijke rol spelen. Daarom steunen we deze leerstoel, zegt Olivier Labe, lid van de Raad van Bestuur van BNG Bank.'

Foto: TU Delft/Herman Zonderland. 

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.