ETFF: EUR 100 miljoen voor energietransitie

31 juli 2017

Vanaf vandaag kan via het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) een beroep worden gedaan op de Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF). Met de ETFF stimuleert het ministerie van Economische Zaken investeringen in 'nog niet volwassen' deelmarkten binnen de energietransitie zoals aardwarmte, energiebesparing, energieopslag en biomassa.
BNG Bank is als eerste nationale promotionele bank in Nederland bereid om – in eerste instantie – EUR 100 miljoen aan achtergestelde ETFF leningen te verstrekken. Hiervoor kan dankzij het ministerie EUR 80 miljoen aan overheidsgarantie worden verstrekt.

Nederland heeft grote ambities ten aanzien van de verduurzaming van de economie, zoals vastgelegd in onder meer het Energieakkoord, de Energieagenda en de VN klimaatconferentie in Parijs. Doel is een overgang naar een duurzame energiehuishouding (energietransitie) en circulaire economie.

Hefboom 

De financiering hiervan vormt op sommige gebieden echter een knelpunt. Het betreft complexe investeringsprojecten met meer onzekerheden, bijvoorbeeld vanwege nieuwe technologie (geothermie, biomassa) en/of  lange terugverdientijden van de investeringen (warmtenetten). De ETFF brengt door verstrekking van risicodragend vermogen (in de vorm van achtergestelde leningen) de risico's voor private financiers terug. De ETFF creëert een 'hefboom', waarmee projecten die voorheen niet financierbaar waren, nu wél gerealiseerd kunnen worden.

NIA-directeur Bertholt Leeftink: 'In de afgelopen periode hebben we gemerkt dat de animo voor de ETFF groot is. Ik ben dan ook blij dat de ETFF nu echt open is, zodat NIA en BNG Bank samen met ambitieuze ondernemers kunnen bijdragen aan de energietransitie.'

Aanmelden

Aanmeldingen voor de ETFF, onderbouwd met een solide businesscase kunnen worden ingestuurd naar het NIA, waarna de achtergestelde leningen worden verstrekt door BNG Bank. Toetsing vindt plaats door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 
De ETFF is gericht op energietransitie projecten die transparant, haalbaar en voldoende robuust zijn. De specifieke kenmerken van de ETFF zijn:

  • Voor de financieringen vanuit ETFF van - in eerste instantie - EUR 100 miljoen wordt voor iedere ETFF lening een garantie van 80% van de hoofdsom verstrekt.
  • De ETFF wordt opengesteld voor nationale promotionele bancaire instellingen, zoals BNG Bank en NWB Bank, die vanuit hun maatschappelijke doelstelling bereid zijn voor deze projecten risicodragend vermogen te verstrekken.
  • De garantie op het achtergesteld vermogen is maximaal 80%. De garantie is marktconform geprijsd.
  • De garantie kan worden verstrekt voor achtergestelde leningen van minimaal € 750.000,- en maximaal € 25 miljoen per project.
  • Leningen en garanties verstrekt door de ETFF hebben een looptijd van maximaal 15 jaar.
  • De ETFF richt zich uitsluitend op projecten die de energietransitie bevordert. De financiering van de betrokken investeringsprojecten dient levensvatbaar te zijn en tenminste uit 30% risicodragend vermogen te  bestaan. Een ETFF lening die tot het risicodragend vermogen mag worden gerekend zal worden verstrekt als (publieke en private) investeerders minimaal 50% van het risicodragend kapitaal in de projectinvestering inbrengen.

U vindt meer details over de ETFF in de factsheet.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.