Jaarcijfers 2021: BNG Bank bestendigt marktleiderschap

21 maart 2022 - Den Haag

BNG Bank bestendigt marktleiderschap
• Meer dan de helft van kredietvraag in publieke domein vervuld
• Aangescherpte strategie krijgt inhoud met eerste impactmeting
• Renteresultaat daalt met name door niet verkrijgen TLTRO-korting
• Nettowinst + 7% naar EUR 236 miljoen
• Langlopende kredietportefeuille stijgt naar EUR 87 miljard
• Dividend EUR 127 miljoen

Gita Salden, CEO BNG Bank: “We hebben in het uitdagende jaar 2021 weer laten zien een betrouwbare en duurzame partner te zijn van onze klanten. We hebben met hen meegedacht en zijn erin geslaagd met gunstige leningen te voorzien in meer dan de helft van de kredietvraag in het publieke domein. Hiermee bestendigen we onze positie als marktleider. Wij zijn hier trots op en willen onszelf hierin blijven verbeteren zodat we nog meer impact maken met onze klanten.

We hebben een eerste meting gedaan van de maatschappelijke impact die onze klanten maken. BNG Bank doet dit omdat we belang hechten aan het sturen op en rapporteren over datgene waar het echt om draait. We publiceren deze meting gelijk met ons jaarverslag en laten vanaf 2022 jaarlijks de voortgang van onze klanten op de gemeten indicatoren zien. We rapporteren dan ook specifiek over het verlagen van de CO2-emissies van onze kredietportefeuille. Uit de meting die in het verslagjaar is gedaan over de kredietportefeuille per 31-12-2020 blijkt dat deze zijn gedaald. Dit is vooral een verdienste van onze klanten.”

 

Financiële resultaten

Het renteresultaat bedraagt in 2021 EUR 407 miljoen, een daling van EUR 70 miljoen ten opzichte van 2020. De daling is voor EUR 57 miljoen toe te schrijven aan het feit dat BNG Bank als gevolg van een procesmatige fout niet tijdig heeft voldaan aan een rapportageverplichting om in aanmerking te komen voor de extra rentekorting van 0,5% op de Targeted Longer-Term Refinancing Operation (TLTRO). BNG Bank erkent en betreurt de gemaakte fout en heeft naar aanleiding hiervan maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen. De bank is in gesprek met de Nederlandsche Bank om alsnog tot een proportionele uitkomst te komen, die recht doet aan de bedoeling van de TLTRO en het feit dat BNG Bank materieel aan de voorwaarden voor toekenning voldoet.

Ook zonder rekening te houden met de gemiste rentekorting is het renteresultaat lager dan het voorgaande jaar. Dit is een gevolg van de lage rentestand, die met name het renteresultaat op het geïnvesteerde eigen vermogen negatief beïnvloedt. Op structurele basis achten we het renteresultaat echter gezond en over de nettowinst zijn we tevreden. Over het verslagjaar 2021 heeft BNG Bank een nettowinst gerealiseerd van EUR 236 miljoen, een 7%-stijging ten opzichte van 2020 (EUR 221 miljoen). Belangrijke oorzaak hiervan is het positieve resultaat financiële transacties van EUR 100 miljoen als gevolg van marktwaardeveranderingen. In 2020 bedroeg dit EUR 17 miljoen negatief.

De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen bedraagt EUR 12,8 miljard, een stijging van ruim 9% ten opzichte van 2020. De totale langlopende kredietportefeuille bedraagt eind 2021 EUR 87 miljard. Dit is een netto toename van de portefeuille van EUR 1,2 miljard.

BNG Bank is een sterk gekapitaliseerde bank. De Common Equity Tier 1-ratio en Tier 1-ratio bedragen per einde 2021 32% respectievelijk 38%. Ratingbureaus Fitch, Moody’s en S&P waarderen BNG Bank op het hoogste ratingniveau. Daarmee behoort BNG Bank tot de veiligste banken ter wereld. Op basis hiervan zijn we het hele jaar in staat geweest om tegen aantrekkelijke tarieven financiering aan te trekken in diverse valuta voor de korte en lange termijn.

BNG Bank stelt een dividenduitkering over 2021 voor van EUR 127 miljoen (EUR 2,28 per aandeel). Dit is 60% van de nettowinst die overblijft na aftrek van de uitkering aan houders van hybride kapitaal. Het reguliere uitkeringspercentage van 50% is aangepast om te compenseren voor de niet-verkregen TLTRO-korting.

Het volledige jaarverslag wordt op 30 maart 2022 gepubliceerd op bngbank.nl.

Den Haag, 08.00 uur CET

 

Contactpersonen
Meer informatie

Persbericht jaarcijfers 2021 met tabellen

Halfjaarbericht 2021

Publicatie jaarcijfers 2021 is op 30 maart 2022

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.