PCAF-rapport 2021- CO2-uitstoot klanten BNG Bank verder gedaald

30 maart 2022 - Den Haag

De CO₂-uitstoot van klanten van BNG Bank is in het rapportagejaar 2021 gedaald, onder meer dankzij de verduurzaming van sociale huurwoningen. Dat blijkt uit het PCAF-rapport 2021 waarin inzicht wordt gegeven in de broeikasgasemissies, verbonden aan de kredietportefeuille van BNG Bank.

BNG Bank heeft zich in 2019 samen met vrijwel de hele Nederlandse financiële sector gecommitteerd aan het verminderen van CO2-emissies. Eén van de onderdelen hiervan is een jaarlijkse meting van de gevolgen van kredietverlening op klimaatverandering. Hiervoor sluit BNG Bank aan bij de breed gedragen methodiek van PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials), die voor BNG Bank verder is ontwikkeld door het wetenschappelijke bureau Het PON & Telos, verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

Uit de rapportage blijkt dat de CO2-uitstoot van de kredietportefeuille in rapportagejaar 2021 (kalenderjaar 2020) is gedaald met 118 kiloton tot 2.920 kiloton, terwijl zowel de kredietportefeuille als het percentage van de portefeuille waarvan de CO2-uitstoot wordt gemeten, is gegroeid. De emissies per miljoen euro daalden met 6% tot 38 ton.

Woningcorporaties leverden via de verduurzaming van sociale huurwoningen een belangrijke bijdrage aan de daling. Ook bij zorginstellingen daalde de uitstoot aanzienlijk. 
In het rapport wordt ook inzicht gegeven in de vermeden emissies als gevolg van de financiering van windparken. De vermeden uitstoot kwam uit op 91 kiloton. 
De bruto CO2-emissie van BNG Bank zélf daalde in 2021 met 19% tot 178 ton.

Evenals in 2020 zijn er als gevolg van de corona-pandemie vrijwel geen zakelijke vluchten gemaakt. De hoeveelheid verbruikte brandstoffen van het leasewagenpark daalde verder. De bank heeft voor 300 ton CO2 aan compenserende maatregelen getroffen, waardoor de netto CO2-footprint negatief is.

Dit jaar zal de bank een actieplan presenteren om, in lijn met het Klimaatakkoord, een verdere reductie van broeikasgassen te realiseren.  Dit past bij de ambitie van BNG Bank om als partner van de publieke sector bij te dragen aan duurzame steden en gemeenschappen teneinde nog meer maatschappelijke impact te realiseren.


Contactpersonen
Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.