Halfjaarbericht 2022: Fors hogere kredietverstrekking en groei van kredietportefeuille

• Volume nieuw verstrekte langlopende kredieten bedraagt EUR 6,6 miljard, langlopende kredietportefeuille stijgt naar EUR 87,8 miljard
• Renteresultaat EUR 220 miljoen, nettowinst stijgt en bedraagt EUR 206 miljoen
• Sterke kapitalisatie: Common Equity Tier 1-ratio 37%, Tier 1-ratio 40%
• Aangetrokken langlopende funding bedraagt EUR 8,7 miljard, waarvan meer dan EUR 3,5 miljard SDG Bonds
Het eerste halfjaar van 2022 was turbulent. De impact van de Russische inval in Oekraïne en de nasleep van de Covid-19-pandemie hadden aanzienlijke economische gevolgen, die ook onze klanten raakten. Vanwege de hoge inflatie heeft de ECB haar monetaire beleid verkrapt en is sprake van substantieel hogere rentes.BNG Bank heeft ook in deze periode getoond een betrouwbare en duurzame partner te zijn van haar klanten in het publieke domein. We denken mee met de maatschappelijke vraagstukken waar zij voor staan en zorgen met onze kredieten tegen gunstige tarieven voor meer dan de helft van de kredietverlening in het publieke domein. In het eerste halfjaar van 2022 hebben we voor EUR 6,6 miljard aan langlopende leningen verstrekt (eerste halfjaar 2021: EUR 5,6 miljard). Het totaal aan langlopende leningen nam met EUR 0,7 miljard toe tot EUR 87,8 miljard. De toename van de portefeuille langlopende leningen werd met name veroorzaakt door een grotere vraag dan verwacht van met name gemeenten. De stijgende rente maakte dat de kredietvraag van een deel van onze klanten naar voren werd gehaald.

Financieel

Financieel staat BNG Bank er gezond voor. We hebben over het eerste halfjaar van 2022 een renteresultaat gerealiseerd van EUR 220 miljoen en boekten over deze periode een nettowinst van EUR 206 miljoen. De voornaamste redenen voor de hogere nettowinst (eerste halfjaar 2021: EUR 187 miljoen) een daling van de kredietvoorzieningen en een hoger resultaat financiële transacties. De kapitaalpositie van BNG Bank blijft goed: de Common Equity Tier-1 ratio en de Tier 1-ratio bedragen respectievelijk 37% en 40%. Hierdoor en als gevolg van ons lage risicoprofiel en de triple A-ratings zijn ook in de huidige onzekere tijden onze obligaties onverminderd aantrekkelijk. In het eerste halfjaar van 2022 hebben we voor een bedrag van EUR 8,7 miljard aan langlopende funding opgehaald. Daarbinnen is de uitgifte van vier nieuwe SDG Bonds (gerelateerd aan de Sustainable Development Goals) met een volume van meer dan EUR 3,5 miljard bijzonder succesvol verlopen.

Strategie

BNG Bank is in het eerste halfjaar van 2022 verder gegaan met de uitvoering van haar strategie ‘Ons Kompas Naar Impact’. De financiering van de transities bij onze klanten helpt om gezamenlijk maximale maatschappelijke impact te realiseren. Om ons strategische partnerschap met klanten te versterken, is besloten tot een aanpassing van de commerciële organisatie.

Impact maken door partnerschappen

Gita Salden, CEO BNG Bank: “Als publieke bank hebben wij dezelfde belangen als onze klanten. Als BNG Bank willen we helpen Nederland een stukje beter en mooier te maken, dat kunnen we primair met onze leningen maar ook door een verbindende partij te zijn tussen de spelers in het publieke domein, vanuit onze expertise als bank. Een voorbeeld daarvan is de prepaidkaart voor Oekraïense vluchtelingen. In 225 gemeenten in Nederland biedt de prepaidkaart van BNG Bank uitkomst voor vluchtelingen uit Oekraïne. De pinpas is een initiatief van BNG Bank en werd door gemeenten al eerder ingezet voor dak- en thuislozen. Dankzij een goede samenwerking met een aantal betrokken partijen hebben we de kaart binnen een paar weken geschikt kunnen maken voor Oekraïense vluchtelingen en de productie snel kunnen opschalen.

Wij verwachten onze jaardoelstelling van EUR 9,8 miljard aan nieuwe langlopende solvabiliteitsvrije leningen te zullen behalen. Ook in de tweede helft van 2022 gaan we verder met het optimaliseren van onze organisatie, om de aansluiting bij de wensen van onze klanten te verbeteren. De meting van de impact van onze klanten zal voor de tweede keer worden uitgevoerd. Verder zal het klimaatactieplan van de bank worden gepubliceerd.

 

Halfjaarcijfers 2022 BNG Bank

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.