Halfjaarbericht 2021

Kredietverlening BNG Bank op koers

• Op koers met strategie ‘Ons Kompas Naar Impact’
• Langlopende kredietportefeuille stabiel op EUR 86,1 miljard
• Renteresultaat stijgt met EUR 3 miljoen naar EUR 228 miljoen
• Nettowinst EUR 187 miljoen
• Resterend dividend over 2019 en 2020 wordt in oktober uitgekeerd
• Toename bedrijfslasten van EUR 4 miljoen

Gita Salden, bestuursvoorzitter van BNG Bank: ”We zijn tevreden met de financiële resultaten. We kijken terug op een goed eerste halfjaar waarin we onze klanten in het publieke domein hebben kunnen voorzien van EUR 5,6 miljard aan nieuwe langlopende leningen. We rapporteren een stijging van onze nettowinst, dit is vooral het gevolg van verbeterde economische vooruitzichten met daardoor onder meer lagere kredietvoorzieningen en hoger resultaat financiële transacties.

Het onderliggend renteresultaat is met EUR 3 miljoen gestegen naar EUR 228 miljoen; we hebben de gunstige tarieven van funding vanuit de ECB doorgegeven aan onze klanten. We liggen op koers met onze strategie ‘Ons Kompas Naar Impact’. Hiermee sturen we actief op het continu vergroten van onze maatschappelijke impact.”

Financiële resultaten

BNG Bank kijkt tevreden terug naar de financiële resultaten die in het eerste halfjaar zijn behaald. De nettowinst van BNG Bank over het eerste halfjaar van 2021 bedraagt EUR 187 miljoen. De stijging van EUR 87 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar in 2020 is het gevolg van afnemende effecten van de COVID-19-pandemie op de economie van de westerse landen. De verbeterde economische vooruitzichten hebben met name een positief effect op de ontwikkeling van het resultaat financiële transacties en de modelmatige kredietvoorzieningen van de bank.

Toename bedrijfslasten van EUR 4 miljoen 

De reguliere geconsolideerde bedrijfslasten zijn ten opzichte van dezelfde periode in 2020 met EUR 4 miljoen gestegen tot EUR 48 miljoen. Zoals voorzien zijn met name de personeelskosten en inhuur van externe ondersteuning toegenomen om aan de verantwoordelijkheden op het terrein van klantintegriteit en poortwachtersrol te voldoen.

Uitkeringen dividend

Eind juli 2021 heeft de ECB aangekondigd de dividendrestricties te laten vervallen vanaf 1 oktober 2021. BNG Bank zal in oktober het resterende dividendbedrag ter grootte van EUR 148 miljoen uitkeren.

Kerngegevens 2021 P1

Kerngegevens 2021

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.