Huisvesting voor 's Heeren Loo Zorggroep

  • update:  
  • Zorg; Wonen
's Heeren Loo Zorggroep heeft de afgelopen 4 jaren 175 miljoen euro geïnvesteerd in de verbetering van de huisvesting voor mensen met een verstandelijke beperking. De lening hiervoor werd beschikbaar gesteld door een consortium van BNG Bank, ABN Amro en ING Bank.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Grootste instelling in de verstandelijke gehandicaptenzorg

's Heeren Loo Zorggroep is met veertienduizend medewerkers en een begroting van meer dan zeshonderd miljoen euro Nederland's grootste instelling in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Investeringen in vastgoed zijn noodzakelijk omdat veel huisvesting inmiddels gedateerd is. ’s Heeren Loo Zorggroep kan net als andere instellingen in de verstandelijke gehandicaptenzorg slechts een deel van de benodigde investeringen zelf bekostigen. Daarom is een lening noodzakelijk.

Kredietverlening

De afgelopen vier jaar werd een bedrag van 175 miljoen euro geïnvesteerd. 's Heeren Loo Zorggroep kon zelf bepalen op welk moment en in welke omvang de kortlopende leningen werden omgezet in langlopende leningen. Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) was nauw betrokken bij het proces en adviseeerde bij aanvang positief over dit financieringsarrangement.

Voor een duurzaam Nederland

Duurzaamheid in het belang van mens, markt en milieu is een belangrijk element in de missie van BNG Bank en krijgt aan beide kanten van de balans vorm en inhoud. Onze duurzame initiatieven komen voort uit het streven naar een duurzaam evenwicht tussen klanten, aandeelhouders en medewerkers.

Trefwoorden: Tags: Wonen; Zorg
 

 Content Query