Huisvesting voor 's Heeren Loo Zorggroep

23 mei 2013 - Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11), Goede gezondheid en welzijn (SDG 3)

's Heeren Loo Zorggroep heeft tussen 2009 en 2013 175 miljoen euro geïnvesteerd in de verbetering van de huisvesting voor mensen met een verstandelijke beperking. De lening hiervoor werd beschikbaar gesteld door een consortium van BNG Bank, ABN Amro en ING Bank.

Grootste instelling in de verstandelijke gehandicaptenzorg

's Heeren Loo Zorggroep is met veertienduizend medewerkers en een begroting van meer dan zeshonderd miljoen euro Nederland's grootste instelling in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Investeringen in vastgoed zijn noodzakelijk omdat veel huisvesting inmiddels gedateerd is. ’s Heeren Loo Zorggroep kan net als andere instellingen in de verstandelijke gehandicaptenzorg slechts een deel van de benodigde investeringen zelf bekostigen. Daarom is een lening noodzakelijk.

Kredietverlening

De afgelopen vier jaar werd een bedrag van 175 miljoen euro geïnvesteerd. 's Heeren Loo Zorggroep kon zelf bepalen op welk moment en in welke omvang de kortlopende leningen werden omgezet in langlopende leningen. Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) was nauw betrokken bij het proces en adviseeerde bij aanvang positief over dit financieringsarrangement.

Gedreven door maatschappelijke impact

BNG Bank is van en voor de publieke sector. Alles wat we doen staat in het teken van het maken van maatschappelijke impact. We voeren hierover het gesprek met onze klanten. We maken op basis daarvan keuzes. Bij ons draait het niet om winst, maar om maatschappelijke impact. Dat is onze drijfveer.

Kaart van Nederland
Kaart van Nederland
Financiering

EUR 175 miljoen

Betrokken partijen

BNG Bank, ABN AMRO Bank en ING Bank

Meer informatie
Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)

Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11) 

BNG Bank draagt als partner van woningcorporaties bij aan betaalbare en leefbare wijken.

BNG Bank draagt als partner van gemeenten bij aan betaalbare publieke en sociale voorzieningen.

Goede gezondheid en welzijn (SDG 3)

Goede gezondheid en welzijn (SDG 3)

BNG Bank draagt bij aan toegankelijke en betaalbare zorg.

BNG Bank is een partner bij het verduurzamen van zorgvastgoed.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.