Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het orgaan waarin de aandeelhouders hun zeggenschapsrechten ten aanzien van BNG Bank uitoefenen. De rechten van de aandeelhouders liggen vast in wet- en regelgeving en in de statuten van de bank.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Aandeelhouders

Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap. Aandelen BNG Bank luiden op naam en zijn niet beursgenoteerd. De voorwaarden waaronder aandelen van eigenaar kunnen verwisselen zijn geformuleerd in artikel 6 van de statuten.

Kapitaal

Het maatschappelijk aandelenkapitaal bestaat uit 100 miljoen aandelen van EUR 2,50 nominaal, waarvan 55.690.720 aandelen zijn geplaatst en volgestort.

Trefwoorden: Tags: Over BNG Bank; Aandeelhouders
 

 Content Query