Duurzaam

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Duurzaamheid in het belang van mens, markt en milieu is een belangrijk element in onze missie. Onze duurzame initiatieven komen voort uit het streven naar een duurzaam evenwicht tussen klanten, aandeelhouders en medewerkers.

Inhoudsopgave

Contents

No

​​​​Financier van het nationale energieakkoord

Bij de financiering van haar klanten kiest BNG Bank binnen het brede thema 'duurzaamheid' uitdrukkelijk voor energie. Bij verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en opwekking van duurzame hernieuwbare energie gaat het om verdienmodellen met een lange terugverdientijd. Gerichtheid op de lange termijn past zowel bij de klanten als bij BNG Bank zelf. De belangrijkste klantengroepen van de bank, waaronder gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen, hebben in 2013 het Nationale Energieakkoord ondertekend. BNG Bank is als marktleider bij de balansfinanciering van deze klanten een belangrijke financier van het Energieakkoord.

Duurzame Projectfinanciering

BNG Bank treedt ook faciliterend op bij projectfinanciering, onder meer voor duurzame nieuwbouw van sociale woningen, zorginstellingen en publieke gebouwen en duurzame energiecentrales. Zo financiert BNG Bank één van de grootste zonne-installaties van Nederland op het dak van bloemenveiling Plantion aan de A30 in Ede. De 18.500 zonnepanelen zorgen voor een CO2-reductie van 1.300 ton per jaar. In 2017 stelt BNG Bank een Energietransitie Financieringsfaciliteit van EUR 100 miljoen beschikbaar voor projecten die momenteel niet financierbaar zijn door een te kleine inbreng van risicodragend vermogen.

Innovatieve duurzame verdienmodellen

BNG Bank ontwikkelt en stimuleert innovatieve duurzame verdienmodellen.
Zo heeft de bank de afgelopen jaren via een zogenaamde Energy Services Company (ESCo) zwembaden in Rotterdam mee helpen verduurzamen. Zo financierde de bank via een ESCo de plaatsing van 7.500 zonnepanelen op individuele huurwoningen van de Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard. Dit project omvat zowel de realisatie, het beheer en onderhoud als de financiering van zonnepanelen, waardoor de woningcorporatie volledig werd ontzorgd. De komende jaren zal BNG Bank financieringsmodellen als deze voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed blijven promoten. 

Financiering via duurzame obligatie

Dankzij haar topratings kan BNG Bank tegen lage tarieven geld lenen op de internationale geld- en kapitaalmarkt, en dit geld vervolgens tegen lage prijzen uitlenen aan klanten. Zo blijven de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgers laag. In 2014 gaf BNG Bank haar eerste 'duurzame' obligatie uit, waarvan de opbrengst uitsluitend wordt gebruikt voor balansfinanciering van de Nederlandse gemeenten die in hun categorie het best scoren op het gebied van duurzaamheid en sociaal beleid. In totaal heeft de bank nu vier duurzame obligaties ter waarde van EUR 2,7 miljard geplaatst, waarmee ze op dit terrein behoort tot de kopgroep in de Nederlandse bankensector.

BNG Bank verduurzaamt ook haar eigen activiteiten en streeft onder meer naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2020. Zie ook ons duurzaamheidsbeleid en ons jaarverslag​.

Trefwoorden: Tags: Customer Due Dilligence; MVO; Dialoog; Duurzaamheid
 

 Content Query