Jaarverslag 2019

De jaarrekening over 2019 wordt vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van donderdag 16 april 2020.

Inhoudsopgave

Contents

No

JAARVERSLAG BNG BANK 2019

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn opgesteld in het Engels en vormen samen het Annual Report BNG Bank 2019. Voor onze aandeelhouders en klanten hebben wij het jaarverslag ook in het Nederlands gepubliceerd. In geval van afwijkingen is de Engelse versie van het jaarverslag leidend.

PILLAR 3-RAPPORTAGE

Naast het jaarverslag publiceren wij jaarlijks een rapportage over de kapitaaltoereikendheid en het risicomanagement van BNG Bank. Deze is uitsluitend in het Engels beschikbaar.

Trefwoorden: Tags: Jaarverslag
 

 Content Query