Online bankieren

Veilig, digitaal & efficiënt

Formulieren en documenten

Deze pagina bevat alle formulieren en documenten die betrekking hebben op de online dienstverlening van BNG Bank.

U kunt deze formulieren digitaal invullen. Daarvoor dient u te beschikken over Acrobat reader (vanaf versie 7). Na het invullen dient u het formulier te printen, eventueel van de benodigde handtekeningen te voorzien.

BNG Betalingsverkeer

Raadpleeg eerst het stappenplan Implementatie.
Met het PAF-formulier kunt u de procuraties en autorisaties en extra opties voor de module BNG Betalingsverkeer per gebruiker aangeven of wijzigen. Voor nieuwe gebruikers wordt automatisch een digipass (of digipass app) verstrekt.

Let op: gebruik alleen deze versie van het formulier. Oude formulieren worden niet meer in behandeling genomen.
Nieuw: U hoeft rekeningen met een volmacht niet meer apart op te geven.

Formulier waarmee u kunt aangeven dat uw organisatie af wil wijken van een 2 bevestigingen systeem. 

Ook te gebruiken voor het instellen van de integriteitscontrole (SHA-256), voorkeur download en klantlimiet.

Gebruik dit formulier in de volgende situaties:

 • ontvangstbevestiging Digipass
 • deblokkeren Digipass
 • resetten Digipass
 • aanvraag vervangende Digipass
 • deactiveren Digipass
 • Digipass App gebruik toestaan/intrekken
Formulier voor het verwijderen van posten uit reeds ingestuurde SEPA salarisbatches of SEPA incassobatches. Omdat bij deze type batches de posten in BNG Betalingsverkeer niet raadpleegbaar zijn, kunt u op deze manier een annuleringsverzoek gericht aan klantenservice@bngbank.nl insturen.
BNG Bank zal op basis van best effort het verzoek verwerken. Als randvoorwaarde geldt dat het formulier volledig is ingevuld, ondertekend door een gebruiker met autorisatierechten op de rekening en dat het uiterlijk vóór 15.30 uur voorafgaande aan de verwerkingsdatum van de batch door BNG Bank ontvangen is.
Indien u gebruik maakt van een salaris servicebureau, kunnen batches rechtstreeks aan de bank worden aangeboden.
Om de implementatie van BNG Betalingsverkeer op locatie te kunnen verzorgen, dient u dit stappenplan uit te voeren.
 
 
 
Gebruik deze volmacht om Beheerders aan te melden voor Mijn BNG Bank.
Tijdlijnen voor het insturen van enkelvoudige opdrachten en batches.
Het tarievenoverzicht in PDF
Jaarlijks en na door u opgegeven wijzigingen, ontvangt u van BNG Bank een actueel gebruikersoverzicht met bijbehorende procuraties en autorisaties.
De beschrijving van de formaten MT940, MT940 Structured, CAMT.053 en Treasury-informatie, aangevuld met transactiecodes, boekingscodes en returncodes. Nieuwe Instant Payments transactiecodes zijn toegevoegd. 

 

Rekening courant

Dit formulier vult u in als u uw betaalopdrachten van een andere bank wilt omleiden naar BNG Bank.
U kunt een nieuwe rekening bij BNG Bank aanvragen.
Alle informatie over de Eigen Verklaring inzake uw fiscale vestigingsplaats
Zowel voor B2C als B2B
Voorbeeldformulier van de Betaalvereniging
 • Aanvraag bankgarantie
Dit formulier kunt u vinden in Mijn BNG Bank. Nog geen Mijn BNG Bank? Neem contact op met de afdeling Klantenservice.
Hiermee geeft u aan wie uw organisatie juridisch mag vertegenwoordigen. U dient ook een kopie ID mee te sturen.
Hiermee kent u (beperkte) bevoegdheden toe. U dient ook een kopie ID mee te sturen.
 • Aanvraag standaard bankverklaring
Een standaard bankverklaring kunt u aanvragen n Mijn BNG Bank. Nog geen Mijn BNG Bank? Neem contact op met de afdeling Klantenservice.
 
 
 
Naast het automatisch afromen is nu ook automatisch aanvullen toegevoegd (alleen van toepassing bij overtollige middelen in de schatkist).

 

Pinnen

 
 • Koppelingsformulier betaalautomaat
U kunt één of meerdere betaalautomaten koppelen aan een Pin contract. Dit regelt u vanaf heden in Mijn BNG Bank onder het menu > beheren > betaalautomaten.
 
 

 

iDEAL en (digitaal) incassomachtigen

 
 

Vragen of contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantenservice, via e-mail of telefonisch 070 - 3750 555.

Foutmelding in Chrome

Het kan voorkomen dat in de browser Google Chrome géén formulier opent en er een foutmelding verschijnt. Download in dit geval het formulier eerst om dit te vermijden.

Dit doet u door uw instellingen voor Chrome te wijzigen:

 • Open Google Chrome.
 • Klik rechts boven op het menu icoon. Dit zijn de 3 stipjes die onder elkaar staan.
 • Klik op Instellingen.
 • Klik op Geavanceerd.
 • Klik onder Privacy en beveiliging op Instellingen voor content.
 • Ga naar pdf-documenten.
 • Zet de schakelaar op Aan bij Download pdf-bestanden in plaats van ze automatisch te openen in Chrome.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.