Duurzaamheid

Duurzaamheid in het belang van mens, markt en milieu is een belangrijk element in de missie van BNG Bank en krijgt aan beide kanten van de balans vorm en inhoud. Onze duurzame initiatieven komen voort uit het streven naar een duurzaam evenwicht tussen klanten, aandeelhouders en medewerkers.

Inhoudsopgave

Contents

No

​Financier van het nationale energieakkoord

Bij de financiering van haar klanten kiest BNG Bank binnen het brede thema 'duurzaamheid' uitdrukkelijk voor energie. Bij verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en opwekking van duurzame hernieuwbare energie gaat het om verdienmodellen met een lange terugverdientijd. Gerichtheid op de lange termijn past zowel bij de klanten als bij BNG Bank zelf. De belangrijkste klantengroepen van de bank, waaronder gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen, hebben in 2013 het Nationale Energieakkoord ondertekend. BNG Bank is als marktleider bij de balansfinanciering van deze klanten een belangrijke financier van de Energietransitie.

Duurzame Projectfinanciering

BNG Bank treedt ook faciliterend op bij projectfinanciering, onder meer voor duurzame nieuwbouw van sociale woningen, zorginstellingen en publieke gebouwen en duurzame energiecentrales. Zo is BNG Bank onder meer medefinancier van het Gemini windpark, één van de grootste windparken op zee ter wereld. In 2017 stelt BNG Bank een Energietransitie Financieringsfaciliteit van EUR 100 miljoen beschikbaar voor projecten die momenteel niet financierbaar zijn door een te kleine inbreng van risicodragend vermogen.

Innovatieve duurzame verdienmodellen

BNG Bank ontwikkelt en stimuleert innovatieve duurzame verdienmodellen.
Zo heeft de bank de afgelopen jaren via een zogenaamde Energy Services Company (ESCo) zwembaden in Rotterdam mee helpen verduurzamen. Eind 2014 financierde de bank via een ESCo de plaatsing van 7.500 zonnepanelen op individuele huurwoningen van de Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard. Dit project omvat zowel de realisatie, het beheer en onderhoud als de financiering van zonnepanelen, waardoor de woningcorporatie volledig werd ontzorgd. De komende jaren zal BNG Bank financieringsmodellen als deze voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed blijven promoten. 

Financiering via duurzame obligatie

Dankzij haar topratings kan BNG Bank tegen lage tarieven geld lenen op de internationale geld- en kapitaalmarkt, en dit geld vervolgens tegen lage prijzen uitlenen aan klanten. Zo blijven de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgers laag. In 2014 gaf BNG Bank haar eerste 'duurzame' obligatie uit, waarvan de opbrengst uitsluitend wordt gebruikt voor balansfinanciering van de Nederlandse gemeenten die in hun categorie het best scoren op het gebied van duurzaamheid en sociaal beleid. BNG Bank haalde met deze obligatie EUR 500 miljoen uit de kapitaalmarkt. In 2015 gaf BNG Bank haar tweede duurzame obligatielening uit ter grootte van EUR 650 miljoen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De vele duurzame initiatieven van de bank volgen uit het streven naar een duurzaam evenwicht tussen klanten, aandeelhouders en medewerkers. De belangrijkste uitdagingen die de bank ziet in de komende drie tot vijf jaar op het gebied van markt, mens en milieu staan in het MVO-verslag. De visie van BNG Bank op MVO is verfijnd in vijf thema’s, waarover wordt gerapporteerd in het jaarverslag​:

In het stakeholdermodel staan alle partijen waar BNG Bank een relatie mee heeft. Het duurzaamheidsbeleid licht de onderwerpen en aandachtspunten toe die de relatie met onze stakeholders bepalen. Zowel vanuit het perspectief van de stakeholders als dat van BNG Bank.

Trefwoorden: Tags: Dialoog met stakeholders; Stakeholderdialoog; CDD-beleid; Customer Due Diligence-beleid; duurzaamheidsbeleid; Stakeholders; MVO; Duurzaam
 

 Content Query