BNG Cultuurfonds

Veilige bank

BNG Bank staat internationaal te boek als betrouwbare bank. Consequent voldoen aan de strategische doelstellingen bevestigt onze toegevoegde waarde voor de Nederlandse samenleving.

Onderstaande doelstellingen zijn ook voor de komende drie tot vijf jaar richtinggevend, mits hetzelfde vertrouwen van de financiële markten geldt.

Strategische doelstellingen

Substantiële marktaandelen

Rendabel voorzien in meer dan 50% van de totaal aangeboden langlopende solvabiliteitsvrije kredietvraag van decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen.
In 2015 77% (2014: ongeveer 65%). Gerealiseerd.

Rendement op het eigen vermogen

Minimaal 6,5%. In 2015 7,6% (2014: 4,3%). Gerealiseerd.

Geïntegreerd jaarverslag

Geïntegreerd jaarverslag op basis van GRI 4, in accordance comprehensive (2014: GRI 4, core approach). Gerealiseerd.

Standpuntbepaling

We vragen ook aandacht voor relevante ontwikkelingen in onze klantsectoren. In overleg met beleidsvoorbereiders en belangenorganen bediscussiëren we ons standpunt. We attenderen de betrokken bewindslieden eveneens op onze zienswijze.

Voorbeelden:

  • BNG Bank werkt mee aan het vergroten van de keuzevrijheid voor corporaties en de zorgsector. In 2014 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Europese Investeringsbank (EIB). We gaan samen investeren in projecten op het gebied van sociale woningbouw, onderwijs zorg, hernieuwbare energie en water;
  • BNG Bank heeft ook in 2015 aandacht gevraagd voor de financieringsproblematiek van zorginstellingen in haar contacten met alle grote zorgverzekeraars en koepelorganisaties, zoals Zorgverzekeraars Nederland;
  • BNG Bank stelt expertise beschikbaar aan het Nederlands Investeringsagentschap voor het faciliteren van kredietverlening in het kader van het zgn. Junckerfonds dat binnen de Europese Unie de investeringen moet stimuleren;
  • BNG Bank geeft presentaties aan klanten over hun financiële positie en over de mogelijke gevolgen van de nieuwe wetgeving. 

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.