Raad van Bestuur

Het dagelijks bestuur van de bank is opgedragen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit drie leden, waarvan één voorzitter, en staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen.

Inhoudsopgave

Contents

No

Taak

Het dagelijks bestuur van de bank is opgedragen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit drie leden, waarvan één voorzitter, en staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur worden benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen.

Reglement

In het reglement Raad van Bestuur zijn de gezamenlijke taak en verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Bestuur en de werkwijze van de Raad van Bestuur van BNG Bank neergelegd.

Profiel

De Raad van Bestuur heeft een profiel van zichzelf opgesteld, dat is besproken met de Ondernemingsraad en is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Permanente educatie

Het programma van permanente educatie voor de leden van de Raad van Bestuur heeft tot doel de deskundigheid van de leden van de Raad van Bestuur op peil te houden en waar nodig te verbreden.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het vastgestelde beloningsbeleid bevindt zich binnen de kaders van het beloningsbeleid van de overheid ten aanzien van staatsdeelnemingen, de Nederlandse corporate governance code en de Code Banken.

Samenstelling

De Raad van Bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De Raad van Bestuur streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd.

Eed/belofte financiële sector

De leden van de Raad van Bestuur hebben op 21 juni 2013 in een vergadering van de Raad van Commissarissen van de bank de eed/belofte financiële sector afgelegd.

Trefwoorden: Tags: Raad van Bestuur
 

 Content Query