Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van BNG Bank bevindt zich binnen de kaders van de Nederlandse corporate governance code, de Code Banken en de Regeling Beheerst Beloningsbeleid. BNG Bank heeft de relevante bepalingen uit de genoemde codes en regeling in haar beloningsbeleid verwerkt. 

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Regeling beheerst beloningsbeleid

De regeling is gericht op het beloningsbeleid voor alle medewerkers van onder toezicht staande instellingen. Over 2016 bedroeg voor 98% van de medewerkers van BNG Bank het maximum voor de prestatiegerelateerde beloning ≤ 12,5%. Voor de leden van de Raad van Bestuur en een beperkt aantal andere functionarissen lag het maximum in de range > 12,5% en ≤ 20%. Over 2017 ontvangen alleen twee leden van de Raad van Bestuur nog een prestatiegerelateerde beloning. Stafhoofden en overige medewerkers ontvangen nog wel een variabele beloning in de vorm van winstdeling.

Beloning Raad van Commissarissen

De beloning voor leden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en is niet afhankelijk van de resultaten van BNG Bank. Aan een commissaris worden bij wijze van beloning geen aandelen en/of rechten op aandelen toegekend. BNG Bank verstrekt aan haar commissarissen geen persoonlijke leningen.

Beloningsbeleid Raad van Bestuur

Het beloningsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het vastgestelde beloningsbeleid is mede bepaald door het beloningsbeleid van de overheid ten aanzien van Staatsdeelnemingen.
De Wet Normering Topinkomens is op BNG Bank niet van toepassing, omdat de bank geen publieke of semipublieke instelling is, maar een naamloze vennootschap.

Beloningsbeleid medewerkers

Het beloningsbeleid medewerkers is vastgesteld door de Raad van Bestuur. De onderdelen die betrekking hebben op directie en stafhoofden zijn door de Raad van Commissarissen goedgekeurd. Van de onderdelen die betrekking hebben op de overige medewerkers heeft de Raad van Commissarissen kennis genomen. 

Relevante links

Trefwoorden: Tags: BNG Bank
 

 Content Query