Dochtermaatschappijen en deelnemingen

Een compleet overzicht van dochtermaatschappijen en deelnemingen met invloed van betekenis en joint ventures vindt u in het jaarverslag van BNG Bank.

Inhoudsopgave

Contents

No

Dochtermaatschappijen

BNG Gebiedsontwikkeling B.V.

Voor de realisatie van ruimtelijke plannen kunt u terecht bij BNG Gebiedsontwikkeling. Deze dochteronderneming van BNG Bank is gespecialiseerd in risicodragende participatie en procesmanagement voor gemeenten en andere (semi)publieke organisaties. Door de nauwe samenwerking van BNG Bank met BNG Gebiedsontwikkeling profiteert u van een optimale synergie tussen de financiering en de uitvoering van uw ontwikkelprojecten.

Wanneer BNG Gebiedsontwikkeling?

  • Risicodragende participatie in grondexploitatie
  • Procesinrichting en procesbegeleiding

Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel B.V.

Het Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel (HvO) is een 100% dochteronderneming van BNG Bank. HvO verstrekt voordelig hypotheken aan werknemers in overheidsdienst. Vanwege de gewijzigde marktomstandigheden heeft BNG Bank besloten dit product niet langer aan te bieden en vanaf 2013 geen nieuwe klanten meer te accepteren.

Deelnemingen met invloed van betekenis

Dataland BV, Rotterdam

Een gemeentelijk non-profit initiatief met activiteiten die leiden tot het breed toegankelijk maken van alle mogelijke gegevens betreffende registergoederen uit het informatiedomein van gemeenten en/of andere publieke lichamen.

Data B Mailservice Holding BV, Leek

Verzorgen van print- en mailservices tot diensten m.b.t. betalingsverkeer, direct marketing en berichtenverkeer o.a. aan overheidsinstellingen.

Trefwoorden: Tags: Jaarverslag
 

 Content Query