Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming. De Raad bestaat uit minimaal vijf leden, waarvan één voorzitter. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Inhoudsopgave

Contents

No

Marjanne Sint, voorzitter RvCMarjanne Sint, Voorzitter RvC

Marjanne Sint was voorzitter van de RvB van de Isalaklinieken in Zwolle. Zij is voorzitter van de RvC van PGGM en lid van de RvC van NL Healthcare.


Jan Nooitgedagt, vice-voorzitter RvC

Jan Nooitgedagt, Vice-voorzitter RvC

Jan Nooitgedagt was Chief Financial Officer en lid van de RvB van Aegon. Hij is voorzitter van de RvC van TMG en van PostNL en lid van de RvC van Rabobank.

Kees Beuving

Kees Beuving

Kees Beuving was voorzitter van de RvB van Friesland Bank. Hij is voorzitter van de RvC van BPF Bouwinvest.

Theo Bovens

Theo Bovens

Theo Bovens is commissaris van de Koning (gouverneur) in de provincie Limburg.Johan Conijn

Johan Conijn

Johan Conijn is bijzonder hoogleraar Woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam en directeur Real Estate Management bij Ortec Finance. Hij is lid van het Investment Committee van Amvest Residential Core Fund.

Marlies van Elst

Marlies van Elst

Marlies van Elst was COO van ING Bank in België en Polen en lid van het Operations & IT Management Team van ING Groep.

Jantine Kriens

Jantine Kriens

Jantine Kriens is voorzitter van de directieraad van VNG.


Jan van Rutte

Jan van Rutte

Jan van Rutte was voorzitter van de RvB bij Fortis Bank Nederland en CFO in de RvB van ABN AMRO Groep. Hij is voorzitter van de RvC van Volksbank en lid van de RvC van ORMIT en PGGM.


SAMENSTELLING COMMITTEES

​Commissaris

​Raad van Commissarissen

​Audit Committee

​Risk Committee

​HR Committee

RemCie
​Marjanne Sint​vz
x​​vz​x
​Jan Nooitgedagt​xvz​​x
​Kees Beuving​x
​x
​xvz​
​Theo Bovens​x
​Johan Conijn​x
​vz
​Marlies van Elst​x​x

​Jantine Kriens
​x
​x
​x
​Jan van Rutte​xx​

Nevenfuncties


Trefwoorden: Tags: Raad van Commissarissen
 

 Content Query