Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming. De Raad bestaat uit minimaal negen en maximaal elf leden, waarvan één voorzitter. Er is één vacature. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Inhoudsopgave

Contents

No

Mevrouw drs. M. Sint 1, 2, 4 (1949), voorzitter

Oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van de Isala klinieken in Zwolle
Benoemd 20 augustus 2012, benoemd tot voorzitter op 23 november 2015, herbenoemd in 2017.
Behalve voorzitter van de Raad van Commissarissen van BNG Bank is mevrouw Sint voorzitter van de Raad van Commissarissen van NL Healthcare en lid van de Raad van Commissarissen van De Friesland / FBTO Zorgverzekeringen.

drs. C.J. Beuving 1, 2, 3 (1951)

Oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van Friesland Bank Holding NV
Benoemd 24 april 2014, herbenoembaar in 2018.
Behalve lid van de Raad van Commissarissen van BNG Bank is de heer Beuving voorzitter van de Raad van Commissarissen van BPF Bouwinvest BV. 

drs. L.M.M. Bolsius (1958)

Hoofdfunctie: burgemeester van de gemeente Amersfoort
Benoemd 24 april 2014, herbenoembaar in 2018.

drs. T.J.F.M. Bovens (1959)

Hoofdfunctie: Commissaris van de Koning in de provincie Limburg
Benoemd 23 april 2012, herbenoemd 21 april 2016.

PROF.DR. J.B.S. Conijn 4 (1950)

Hoofdfunctie: bijzonder hoogleraar Woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam en directeur Real Estate Management bij Ortec Finance
Benoemd 23 november 2015, hernoembaar in 2020.
Behalve lid van de Raad van Commissarissen van BNG Bank is de heer Conijn lid van het Investment Committee van Amvest Residential Core Fund.

Mevrouw J. Kriens 1, 2 (1954)

Hoofdfunctie: voorzitter van de directieraad van VNG
Benoemd 24 april 2014, herbenoembaar in 2018.

drs. J.J. Nooitgedagt RA 3, 4 (1953), vice-voorzitter, tevens secretaris

Oud-Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur van AEGON NV*
Benoemd 23 april 2012, herbenoemd 21 april 2016.
Behalve lid van de Raad van Commissarissen van BNG Bank is de heer Nooitgedagt voorzitter van de Raad van Commissarissen van TMG NV* en lid van de raden van commissarissen van Rabobank en Robeco Groep NV.

DRS. J.C.M. van Rutte  RA 3 (1950)

Oud-lid van de Raad van Bestuur bij Fortis Bank Nederland en ABN AMRO Groep N.V.
Benoemd 23 november 2015, hernoembaar in 2020. Behalve lid van de Raad van Commissarissen van BNG Bank is de heer Van Rutte Voorzitter Raad van Commissarissen de Volksbank NV/ de Volksholding BV en lid van de Raden van Commissarissen van ORMIT Holding BV en PGGM NV.

BNG Bank streeft onafhankelijkheid van haar commissarissen na. Daarbij wordt gelet op de volgende punten. Commissarissen zijn niet werkzaam of werkzaam geweest bij de vennootschap. Commissarissen staan niet in een andere zakelijke relatie tot BNG Bank krachtens welke zij persoonlijk voordeel zouden kunnen behalen. Commissarissen genieten een vaste jaarlijkse honorering, die niet afhankelijk is van de resultaten van de bank in enig jaar. ‘Interlocking directorships’ tussen commissarissen onderling of tussen commissarissen en bestuurders zijn niet aanwezig. Commissarissen bezitten geen aandelen in de vennootschap.

Nevenfuncties worden met naam genoemd, indien het bestuurs- en toezichtfuncties betreft bij instellingen die naar het oordeel van BNG Bank relevant zijn voor de limitering van het aantal nevenfuncties uit hoofde van de CRD IV regeling. Hoofd- en nevenfuncties bij beursgenoteerde instellingen zijn voorzien van een asterisk. Een register van alle door commissarissen gemelde nevenfuncties is elders op de website gepubliceerd. Alle commissarissen bij BNG Bank hebben de Nederlandse nationaliteit.

1Lid van het HR committee,
commissie als bedoeld in artikel 16 van de Statuten.
2Lid van de Remuneratiecommissie,
commissie als bedoeld in artikel 16 van de Statuten.
3Lid van het Audit committee,
commissie als bedoeld in artikel 16 van de Statuten.
4Lid van het Risk Committee,
commissie als bedoeld in artikel 16 van de Statuten.

Relevante links

 

Trefwoorden: Tags: Raad van Commissarissen
 

 Content Query