Banner met een vrouw achter een laptop en een kantoorgebouw met planten op de gevel

Betalingsverkeer

Veelgestelde vragen BNG Betalingsverkeer

Bekijk de meest gestelde vragen over BNG Betalingsverkeer.
 • Wat zijn de openingstijden van BNG Betalingsverkeer?
  U kunt 24/7 gebruik maken van BNG Betalingsverkeer.
 • Hoe kan ik snel een rekeningnummer van een begunstigde vinden?
  In BNG Betalingsverkeer kunt u een eigen adressenbestand samenstellen. Rekeningnummers (IBAN) van begunstigden die u vaak gebruikt, kunt u toevoegen aan het adressenbestand (tot maximaal 1000). Deze functie kan per gebruiker geactiveerd worden.
 • Na het ingeven van een opdracht verschijnt de melding dat de opdrachten door BNG zijn ontvangen. Is de opdracht hiermee geaccordeerd?
  Nee, de opdracht is enkel ontvangen door BNG Bank. Aangezien de handtekeningen nog ontbreken is de opdracht nog niet geaccordeerd.
   
 • Wat is de relatie van de valutadatum tot kavelsettlement?
  Uitgaande batchbetalingen die voor 14.30 uur aangeboden en getekend zijn en enkelvoudige opdrachten die voor 15.30 uur aangeboden en getekend zijn, worden op dezelfde werkdag geboekt in uw afschrift en op dezelfde werkdag aangeboden aan de bank van de begunstigde. Valutair worden deze boekingen ook op dezelfde dag afgeschreven. 
 • Welk exportformaat gebruikt BNG Bank voor de rekeningafschriften? Is deze geschikt voor diverse pakketten?
  BNG Bank ondersteunt SWIFT-formaat MT940, MT940S en camt.053 als downloadbestanden. Deze formaten zijn geschikt voor de meest gangbare boekhoudpakketten. Daarnaast kunnen de rekeningafschriften ook in PDF gedownload worden. Overige formaten waaronder ASC, DIF, RIF en RTF worden niet ondersteund. Bij 'Rekening Raadplegen' is het mogelijk de getoonde transacties naar CSV te downloaden.
 • Hoe vaak ontvang ik een rekeningafschrift?
  Afschriften worden op weekdagen aangemaakt, indien er mutaties zijn. U kunt er ook voor kiezen altijd een afschrift te ontvangen, ook als er geen mutaties zijn. Neem hierover contact op met de afdeling Klantenservice. Let op: voor de papieren verzending van rekeninginformatie worden kosten in rekening gebracht. Geef het aan BNG Bank door indien u de papieren informatie niet meer wenst te ontvangen. 
 • Hoe lang voor de verwerkingsdatum kan ik een incassobestand insturen?
  SEPA XML incassobestanden gaan, na verzending, direct door naar equensWorldline. De datum kan maximaal een maand in de toekomst zijn.
 • Is de opdrachtbrief voor salaris nog steeds vereist?
  Nee, salarisbatches moeten in BNG Betalingsverkeer worden geautoriseerd. 
 • Hoe kan ik zoeken door de batches?
  Binnen BNG Betalingsverkeer kunt u mutaties (rekening, bedrag van tot, tenaamstelling, omschrijving) zoeken per batch. U kunt niet alle batches tegelijk doorzoeken.
 • Is het mogelijk om in een batch op postniveau te wijzigen en/of annuleren?
  Op dit moment is het mogelijk om een post te verwijderen uit een batch zolang deze nog niet van een finale handtekening is voorzien. Het aanpassen van een post uit een batch is niet mogelijk.
 • Is het mogelijk om in BNG Betalingsverkeer een (betaal- en /of incasso-)batch handmatig aan te maken?
  Het is niet mogelijk om een SEPA XML (betaal- en /of incasso-) batch handmatig aan te maken in BNG betalingsverkeer. Er zijn wel een aantal alternatieven:
  Softwareleverancier J.W. Teunisse heeft een pc-programma ontwikkeld waarmee (betaal- en /of incasso-)batches, eventueel vanuit Excel, kunnen worden aangemaakt. Bekijk de website van J.W. Teunisse voor meer informatie.
 • Hoe krijg ik een overzicht geprint van vastgelegde (betaal- en /of incasso-)opdrachten?
  U heeft in elke menu-optie, waar u opdrachten in vastlegt of raadpleegt, een print button in uw scherm staan. Met deze print button kunt u diverse overzichten printen.
 • Voor welk tijdstip moet ik een betaling voorzien van een finale autorisatie, zodat de opdracht nog dezelfde dag bij BNG Bank wordt verwerkt?
  Als u batches (betaal en intercompany) vóór 14.30 uur voorziet van de finale autorisatie, dan worden deze opdrachten nog dezelfde werkdag door BNG Bank uitgevoerd. Enkelvoudige opdrachten worden direct door BNG Bank uitgevoerd, indien u deze opdrachten vóór 15.30 uur heeft voorzien van een finale autorisatie. Spoedopdrachten en intercompany-opdrachten kunnen uiterlijk tot 15.30 uur worden voorzien van de finale autorisatie voor uitvoering op dezelfde werkdag en kennen wel een gegarandeerde verwerking. Maak gebruik van de 'Verwerkingsdatum BNG Bank', als u niet wenst dat de opdrachten nog dezelfde dag worden uitgevoerd. Let op: incassobatches dienen enkele dagen vooraf te worden aangeboden. Spoedopdrachten Buitenland dient u vóór 10.00 uur volledig geautoriseerd te hebben.
   
 • De bestandsnamen van downloads uit BNG Betalingsverkeer zijn te lang voor verwerking in onze administratie?
  Bij de download van een rekeningafschrift uit BNG Betalingsverkeer krijgt het bestand een naam waarin het rekeningnummer, de datum en een referentienummer zijn verwerkt (voorbeeld: 0285035347_20031030_000308304.940). Hierdoor kunt u direct zien om welke informatie het gaat. Sommige pakketten kunnen een bestand met deze lange naam niet verwerken. U dient dus het bestand te hernoemen naar een kortere naam (bijvoorbeeld bngafs.sw1). Bij het verwerken van meerdere rekeningen per dag is het aan te bevelen, hiervoor een batch-procedure (voorbeeld: hernoem.bat) te hanteren. Neem hierin de volgende regel op: copy 02850*.940 bngafs.sw1.
  Alle bestanden die beginnen met 02850 en eindigen met .940 worden naar bngafs.sw1 weggeschreven. Om er zeker van te zijn dat u oude bestanden niet nogmaals verwerkt, dient u de volgende regel aan het einde van het bestand toe te voegen: del 02850*.940.
  Maak de procedure 'Hernoem.bat' aan in de map waar de bestanden worden gedownload en voeg daar de volgende commando's aan toe:
  Echo on.
  Copy 02850*.940 bngafs.sw1.
  Pause.
  Del 02850*.940.
  Exit
   
 • Kan ik in een keer alle ingevoerde enkelvoudige opdrachten autoriseren?
  Ja, door het vakje bij "Alle" aan te vinken worden alle opdrachten geselecteerd. Controleer vooraf of de posten juist zijn ingevoerd. Klik bijvoorbeeld op de kolom Bedrag om de opdrachten te sorteren van groot naar klein of andersom. Klik na controle op Autoriseer om alle opdrachten van een handtekening te voorzien.
 • Kan onze penningmeester ook de betalingen inzien en tekenen op zijn eigen locatie?
  Ja, dat kan indien de penningmeester beschikt over een Internetverbinding en een digipass.
 • Kan ik de rekeninginformatie zien van een andere dienst?
  Dit is mogelijk als u daarvoor geautoriseerd bent door de andere dienst.
 • Wat zijn multibatches?
  Multibatches zijn meerdere SEPA XML-batches in één fysiek bestand.
 • Hoe betaal ik naar een 60.01 nummer (rekening van een financiële instelling bij DNB)?
  60.01 nummers (FLOR IBANs) zijn rekeningnummers van een financiële instelling bij De Nederlandsche Bank (DNB). Deze nummers zijn niet bedoeld voor klantverkeer maar uitsluitend voor overboekingen tussen financiële instellingen onderling. In uitzonderlijke gevallen kan deze rekening (nog) voor klantverkeer gebruikt worden. Hierbij is het van groot belang dat zowel de indicatie Spoed als de juiste BIC van de creditbank wordt meegegeven. 

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.