Banner met een vrouw achter een laptop en een kantoorgebouw met planten op de gevel

Betalingsverkeer

Veelgestelde vragen Rekening-courant

Bekijk de meestgestelde vragen over de Rekening-courant.
Waarom worden (rente)kosten in rekening gebracht bij een stornering/terugboeking?
Door debetbanken kunnen rente- of kostenvergoedingen in rekening worden gebracht bij terugboekingen/storneringen van incasso's. Dit betreft voornamelijk rentecompensatie doordat de valutadatum van de terugboeking afwijkt van de oorspronkelijke afschrijvingsdatum van de incasso. Dit wordt door de BNG Bank afzonderlijk van de oorspronkelijke transactie geboekt en in rekening gebracht. Veelal gaat het om enkele centen.
Kan ik meerdere rekeningen openen en deze voor de renteberekening aan elkaar laten koppelen?
Ja, dat kan. Hierdoor ontstaat een stelsel van saldo- en rentecompensatie. Een vereiste is wel dat alle rekeningen tot dezelfde juridische entiteit behoren.
Wat zijn de kosten voor het aanhouden van een rekening-courant of meerdere rekeningen?
BNG Bank berekent geen kosten voor het aanhouden van een rekening-courant of voor het aanhouden van meerdere rekeningen.
Wat zijn de voordelen van een rekening-courant bij BNG Bank?
Als u gelden ontvangt van de staat via de rijksverrekening, heeft u bij BNG Bank altijd het meest optimale rentevoordeel. BNG Bank voert namelijk de geldstromen van de rijksverrekening uit en brengt de betrokken partijen geen valutadagen in rekening.
Wanneer vindt de renteafrekening plaats?
De renteafrekening vindt per kwartaal achteraf plaats.
Welke boekingscodes gebruikt BNG Bank?
In de rubriek Formulieren vindt u een document 'formaatbeschrijvingen BNG Bank'. In dit document (PDF) vindt u alle door de BNG Bank gebruikte boekingscodes en transactiecodes.
Zijn er kosten verbonden aan rekeningafschriften?
U ontvangt dagelijks van BNG Bank zonder kosten een elektronisch rekeningafschrift per e-mail of in Digitaal Archief. Het blijft optioneel mogelijk om afschriften op papier te ontvangen. Hiervoor wordt een bedrag per envelop in rekening gebracht. De actuele informatie vindt u hier.
Welke Euribor tarieven gebruikt BNG Bank?
BNG Bank hanteert in rekening-courant het dagelijks door de European Banking Federation gepubliceerde 1-maands Euribor tarief. Deze tarieven vindt u op de website www.euribor-ebf.eu. Voor de 1-maand Euribor vindt dagelijks rond 11:00u een fixing plaats. Op dagen dat er geen fixing van de tarieven plaats vindt (weekends en bankholidays) neemt BNG Bank het fixing tarief van de voorgaande TARGET-dag.
Wat is excedentrente?
Excedentrente is de extra toeslag op de debetrente die BNG Bank in rekening brengt bij het overschrijden van de kredietlimiet in rekening-courant. De excedentrente komt bovenop de overeengekomen debetrente. Op dit moment bedraagt de excedentrente 5 procent. De excedentrente kan van tijd tot tijd door BNG Bank worden aangepast.
Hoe kan ik een standaard bankverklaring aanvragen?
U kunt ten behoeve van de accountant een standaard bankverklaring aanvragen via Mijn BNG Bank. De kosten zijn hier terug te vinden en worden automatisch van uw rekening geincasseerd. Heeft u geen Mijn BNG Bank, neem dan contact op met de klantenservice.

 

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.