BNG Cultuurfonds

Jaarverslag 2009

​Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), op maandag 26 april 2010, is het BNG Jaarverslag 2009 officieel vastgesteld.

Over het verslagjaar

De nettowinst na belastingen van BNG over 2009 bedraagt EUR 278 miljoen (2008: EUR 158 miljoen).

Als gevolg van de lage geldmarktrente is het renteresultaat met EUR 60 miljoen gestegen. De betere verhandelbaarheid van rentedragende waardepapieren heeft geleid tot een stijging van het resultaat financiële transacties met EUR 104 miljoen.
 
BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Ondanks moeilijke marktomstandigheden wist de bank in het verslagjaar de kredietverlening aan de kernklantengroepen - decentrale overheden, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen - ongestoord te continueren tegen concurrerende tarieven en haar marktpositie te versterken.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.