Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad treedt op als overlegpartner van de Raad van Bestuur, als sparringpartner van de Raad van Bestuur bij besluitvorming en als vertegenwoordiger van de werknemers. De Ondernemingsraad bestaat uit negen leden.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Kiesgerechtigde en verkiesbare personen

Kiesgerechtigd zijn de personen die gedurende ten minste zes maanden direct voorafgaande aan de datum van de verkiezingen in de onderneming werkzaam zijn geweest op grond van een arbeidsovereenkomst met de onderneming. Verkiesbaar tot lid van de Ondernemingsraad zijn de personen die gedurende ten minste zes maanden direct voorafgaande aan de datum van de verkiezingen onafgebroken in de onderneming werkzaam zijn geweest op grond van een arbeidsovereenkomst met de onderneming.

Reglement Ondernemingsraad

Het reglement bevat onder meer regels voor de samenstelling en zittingsduur, de kandidaatstelling en verkiezing, de voorziening in tussentijdse vacatures en de werkwijze van zowel de Ondernemingsraad als zijn commissies. De volledige tekst van het reglement kunt u hier downloaden.


Trefwoorden: Tags: Ondernemingsraad; Over BNG Bank
 

 Content Query