Reglement Raad van Commissarissen

Het reglement Raad van Commissarissen beschrijft de taken en werkzaamheden van de Raad van Commissarissen. Het reglement beschrijft de benoemingsprocedure, de eisen aan onafhankelijkheid die worden gesteld aan de leden van de Raad van Commissarissen, alsmede de manier waarop met potentieel tegenstrijdige belangen moet worden omgegaan. Daarnaast beschrijft het reglement de rol van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de wijze waarop de Raad van Commissarissen vergadert en de algemene invulling van de commissies van de Raad van Commissarissen.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Commissies

De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden vier commissies benoemd: het Audit Committee, het Risk Committee, het HR Committee en de Remuneratiecommissie. Voor iedere commissie is een reglement opgesteld waarin de taken en werkzaamheden van de commissie zijn beschreven, de samenstelling van de commissie en de wijze waarop de commissie vergadert. 

Interne auditdienst

Het Internal Audit Charter beschrijft de opdracht aan de Interne Auditdienst en zijn verhouding tot de Raad van Commissarissen, het Audit Committee en de Remuneratiecommissie. Daarnaast beschrijft het Internal Audit Charter het werkterrein, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Interne Auditdienst, de eisen die worden gesteld aan onafhankelijkheid en objectiviteit van de Interne Auditdienst en de eisen die worden gesteld aan deskundigheid en professionaliteit van medewerkers.

Risk Management

Het Risk Management Charter beschrijft de opdracht aan Risk Management en zijn verhouding tot de Raad van Commissarissen, het Risk Committee en de Remuneratiecommissie. Daarnaast beschrijft het Risk Management Charter het werkterrein, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van Risk Management en de eisen die worden gesteld aan onafhankelijkheid en objectiviteit van Risk Management.

Compliance

Het Compliance Charter bevat de omschrijving van de taken, bevoegdheden en onafhankelijkheid van de Compliance Officer en de Compliancefunctie. Tevens wordt de relatie met de Interne Accountantsdienst en de dochterondernemingen beschreven.

Relevante links 

Trefwoorden: Tags: Raad van Commissarissen
 

 Content Query