Reglement Raad van Commissarissen

Het reglement Raad van Commissarissen beschrijft de taken en werkzaamheden van de Raad van Commissarissen. Het reglement beschrijft de benoemingsprocedure, de eisen aan onafhankelijkheid die worden gesteld aan de leden van de Raad van Commissarissen, alsmede de manier waarop met potentieel tegenstrijdige belangen moet worden omgegaan. Daarnaast beschrijft het reglement de rol van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de wijze waarop de Raad van Commissarissen vergadert en de algemene invulling van de commissies van de Raad van Commissarissen.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Commissies

De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden vier commissies benoemd: het Audit Committee, het Risk Committee, het HR Committee en de Remuneratiecommissie. Voor iedere commissie is een reglement opgesteld waarin de taken en werkzaamheden van de commissie zijn beschreven, de samenstelling van de commissie en de wijze waarop de commissie vergadert.

Relevante links 

Trefwoorden: Tags: Raad van Commissarissen
 

 Content Query