Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming. De Raad bestaat uit minimaal vijf leden, waarvan één voorzitter. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Inhoudsopgave

Contents

No

Marjanne Sint, voorzitter RvCMarjanne Sint, Voorzitter RvC

Marjanne Sint was voorzitter van de RvB van de Isalaklinieken in Zwolle. Zij is voorzitter van de RvC van PGGM en lid van de RvC van Bergman Clinics.


Jan van Rutte

Jan VAN RUTTE, Vice-voorzitter RvC

Jan van Rutte was voorzitter van de RvB bij Fortis Bank Nederland en CFO in de RvB van ABN AMRO Groep. Hij is voorzitter van de RvC van Volksbank en lid van de RvC van ORMIT en PGGM.


Kees Beuving

Kees Beuving

Kees Beuving was voorzitter van de RvB van Friesland Bank.


Huub ArendseHuub arendse

Huub Arendse was onder meer CFO en lid van de RvB van de coöperatieve verzekeraar Achmea. Hij is lid van de RvC van Achmea Bank.Johan Conijn

Johan Conijn

Johan Conijn was bijzonder hoogleraar Woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is directeur en senior adviseur woningcorporaties bij Finance Ideas. Hij is lid van het Investment Committee van Amvest Residential Core Fund.

Marlies van Elst

Marlies van Elst

Marlies van Elst was COO van ING Bank in België en Polen en lid van het Operations & IT Management Team van ING Groep.

Jantine Kriens

Jantine Kriens

Jantine Kriens is voorzitter van de directieraad van VNG.SAMENSTELLING COMMITTEES

​Commissaris

​Raad van Commissarissen

​Audit Committee

​Risk Committee

​HR Committee

RemCie
​Marjanne Sint​vz
x​​vz​x
​Jan van Rutte
​xx​

​Huub Arendse
x​vz​​x
​Kees Beuving​x
​x
​xvz​
​Johan Conijn​x
​vz
​Marlies van Elst​x​x

​Jantine Kriens
​x
​x
​x

Nevenfuncties


Trefwoorden: Tags: Raad van Commissarissen
 

 Content Query