Stakeholdermodel

Het stakeholdermodel van BNG Bank is onderdeel van het duurzaamheidsbeleid.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Het duurzaamheidsbeleid omvat:

  • de waardeketen;
  • de stakeholders die hier deel van uitmaken of bij betrokken zijn en;
  • hoe BNG Bank haar ketenverantwoordelijkheid invult en de dialoog met haar stakeholders voert.

Waardecreatie

Het stakeholdermodel gaat uit van waardecreatie voor de stakeholders en toont:

  • wie BNG Bank als haar stakeholders ziet;
  • welke kritieke succesfactoren in de relatie worden onderscheiden:
    • vanuit het perspectief van de stakeholder;
    • vanuit het perspectief van BNG Bank.

Alle genoemde partijen hebben een belang met betrekking tot BNG Bank. Zij kunnen de bank beïnvloeden en/of door de bank worden beïnvloed.

Stakeholdermodel

Stakeholdermodel van BNG Bank

Cruciaal: vertrouwen

Wij hechten aan goede relaties met onze stakeholders. Het vertrouwen van de stakeholders in BNG Bank en onze dienstverlening is cruciaal voor het realiseren van onze missie en strategische doelstellingen.

Klachten

Stakeholders die een klacht hebben over het optreden of handelen van BNG Bank kunnen hierover e-mailen naar klachten@bngbank.nl.

Relevante links


Trefwoorden: Tags: Duurzaamheid; MVO
 

 Content Query